Ürünler & Çözümler

Büyük Ölçekli İşletmeler için ERP


Kurumların karmaşık iş süreçlerini optimize etmelerini ve doğru bilgiye daha hızlı erişim sağlamaları için kurumsal iş çözümleri yazılımları üretilmeli, süreç, yazılım danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sunulmalıdır. Bu doğrultuda talep edilen özellikleri karşılamak için aşağıdaki kurumsal iş çözümleri kullanılmalıdır:

• ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)
• Kapasite ve Verimlilik Yönetimi
• Yalın Üretim Uygulamaları
• ISO 9001 başta olmak üzere Kalite Yönetim Sistemleri


Alınması Gereken Hizmetler:


İş Süreçleri Danışmanlığı : Kurumların iş süreçlerinin tasarlanmasında ve optimize edilmesinde kurumlara destek sağlamalı.
Uygulama Danışmanlığı : Proje başlangıcından, projenin canlıya alınmasına kadar proje hazırlığı, analizi, planlaması ve uygulanması süreçlerinde profesyonel destek ve danışmanlık sağlamalı.
Özel Geliştirmeler : Özel istekleri karşılamak için yeni arayüzler tasarlamak, raporlar oluşturmak, ek modül geliştirmek için kurumla birlikte çalışmalar yapılmalı.
Proje Yönetimi : Proje ekibinin organizasyonunu, koordinasyonunu, ön hazırlığı, yürütmeyi ve sistem geçişini sağlamalı.
Eğitim : Proje sonrası, her kademedeki çalışana kullanacağı modüller kapsamında eğitim sağlamalı. Verilecek eğitim ile değişime olan direnci kırmalı ve sistematik düşünen kullanıcı profilleri oluşturmalı.
Sistem / Alt Yapı Yönetimi : Kurumların kurumsal iş süreçlerini kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürebilmesi için sistem ve alt yapı gereksinimlerini tasarlamalı ve yönetebilmeli.

Modüller
● Ön Maliyet Modülü
● Numune Modülü
● Ürün/Model Modülü & Detaylı ürün ağacı
● Sipariş Modülü
● Malzeme Planlama Modülü
● Satın alma & Tedarik Modülü
● Stok Modülü
● Üretim Planlama & İş Emri Modülü
● Üretim Takip Modülü
● Üretim Otomasyonu (Barkodlu takip + Makine entegrasyonu)
● Sevkiyat Modülü
● Performans Takip Modülü
● Daha birçok yardımcı modül